Spouwmuurisolatie, vleermuizen redden en huizen isoleren.

Duurzaamheid en Milieubewustzijn: Draag bij aan een Groenere Toekomst met Onze Duurzame Isolatiematerialen

seluk-beluk-kepribadian-highly-sensitive-person
Kindly-smiling-old-man-Stock-Photo

+5.000 huiseigenaren gingen u voor!

Vind een isolatiespecialist uit uw regio!
Vul uw gegevens in zodat we kunnen controleren of we een specialist in de buurt hebben!
Vink aan wat voor u van toepassing is:
Vul uw gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie

Vleermuizen beschermen, nieuwe richtlijnen voor spouwmuurisolatie

Wist je dat het doden of verstoren van vleermuizen in hun leefomgeving wettelijk verboden is? Onzorgvuldige spouwmuurisolatie kan niet alleen schadelijk zijn voor deze kwetsbare dieren, maar ook juridische consequenties met zich meebrengen. Een verwachte uitspraak van de Raad van State zou zelfs de isolatie van extra huizen volledig kunnen stilleggen.

Vleermuisvriendelijke Spouwmuurisolatie: Bescherming en Nieuwe Leefruimtes Onze benadering van spouwmuurisolatie begint met het installeren van een uitsluitingsklep. Deze klep stelt vleermuizen in staat om naar buiten te vliegen, maar voorkomt dat ze weer naar binnen kunnen. Hierdoor krijgen de vleermuizen een veilige uitweg naar buiten, zonder dat ze kunnen terugkeren naar de spouwmuur. Dit voorkomt schade aan de dieren en zorgt ervoor dat er binnen enkele dagen geen vleermuizen meer in de spouwmuur zitten.

Maar we gaan verder dan dat. We streven naar een oplossing die niet alleen vleermuizen beschermt, maar ook bijdraagt aan het behoud van deze bedreigde diersoort. Daarom creëren we alternatieve leefplekken voor vleermuizen, waar ze in alle rust kunnen verblijven. Dit doen we met zorg en aandacht voor hun natuurlijke habitat.

Nieuwe normen voor spouwmuurisolatie.

In de wereld van isolatie staat een belangrijke verandering op het punt om de standaardpraktijken te veranderen. Recent heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak tussen IsoSun, een isolatiebedrijf uit Best, en de provincie Utrecht bepaald dat het gebruik van een camera alleen niet voldoende is om de aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren te detecteren. Deze uitspraak kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de gehele isolatiebranche en mogelijk het tempo waarin woningen in Nederland worden geïsoleerd beïnvloeden.

Om de aanwezigheid van vleermuizen adequaat te detecteren, worden isolatiebedrijven nu verplicht om een quickscan uit te voeren. Deze scan heeft tot doel om vast te stellen of er open voegen in de muren zijn of spleten in de dakgoot waarlangs vleermuizen naar binnen kunnen komen.

Indien er daadwerkelijk kieren of spleten worden aangetroffen, is er vervolgonderzoek vereist. Bovendien moet er herhaaldelijk worden gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, aangezien deze dieren gedurende verschillende seizoenen op verschillende plaatsen verblijven.

Deze ontwikkeling benadrukt het groeiende belang van vleermuisvriendelijke isolatiepraktijken. Niet alleen draagt dit bij aan het behoud van bedreigde vleermuissoorten, maar het is ook van juridisch belang om te voldoen aan de Wet natuurbescherming en mogelijke juridische gevolgen te vermijden.

Als gevolg van deze verandering worden bedrijven en woningeigenaren die spouwmuurisolatie overwegen, aangemoedigd om samen te werken met gespecialiseerde professionals die voldoende ervaring hebben in vleermuisvriendelijke isolatiemaatregelen. Het is een stap in de goede richting om de natuur te beschermen terwijl we onze woningen energiezuiniger maken.

Nieuwe regels voor spouwmuurisolatie zonder ecologisch onderzoek.

uiseigenaren krijgen groen licht voor spouwmuurisolatie zonder de noodzaak van ecologisch onderzoek vanaf november. Minister Hugo de Jonge heeft deze verandering aangekondigd, maar benadrukt dat de isolatie op een natuurvriendelijke manier moet gebeuren. Vereniging Eigen Huis, die eerder het kabinet opriep tot snelle actie, is verheugd over deze oplossing.

Vereniging Eigen Huis zag zich eerder genoodzaakt om haar ledenaanbod voor spouwmuurisolatie stop te zetten vanwege een uitspraak van de Raad van State, die ecologisch onderzoek verplicht stelde voorafgaand aan isolatiewerkzaamheden. De vereniging heeft nu reden tot blijdschap, want vanaf november mogen huiseigenaren weer zonder ecologisch onderzoek hun spouwmuur isoleren. Wel moeten ze hierbij natuurvriendelijke isolatiematerialen gebruiken. De vereniging adviseert huiseigenaren om alvast stappen te zetten in deze richting om de spouwmuur deze winter nog warm en natuurvriendelijk te isoleren. De kosten voor deze maatregelen moeten volgens de vereniging volledig worden gesubsidieerd, hoewel het subsidiebedrag nog niet is vastgesteld.

De kortetermijnaanpak is geldig voor de komende drie jaar. Gedurende deze periode kunnen gemeenten een ecologisch gebiedsonderzoek (SMP) uitvoeren. Na deze drie jaar kunnen huiseigenaren, met toestemming van de provincie, hun spouwmuur isoleren. Vereniging Eigen Huis dringt aan op gegarandeerde medewerking van alle gemeenten aan dit proces en pleit ervoor dat de kosten voor deze gebiedsonderzoeken volledig worden vergoed. Dit mag niet ten koste gaan van de financiële middelen die zijn bedoeld voor de isolatie van slecht geïsoleerde woningen. Alle betrokken ministeries moeten bijdragen aan de financiering van deze onderzoeken, aangezien dit zowel woningisolatie als natuurbescherming raakt.

Bronnen: Nos.nl, Eigenhuis.nl

Vul hier onder het formulier in

Vul uw gegevens in zodat we kunnen controleren of we een specialist in de buurt hebben!
Vink aan wat voor u van toepassing is:
Vul uw gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie

Tonzon Brochure

Download de PIR Platen Brochure

Download de EPS Bodemparels HR++ Brochure